geodezja wrocław
polski english
oferta o firmie projekty kontakt linkiGEOCAD - Profesjonalne Usługi Geodezyjne
tel 603 945 350


Wybrane zadania zrealizowane przez geodetów w ostatnich latach oraz aktualnie realizowane


MAPY
 • Opracowanie map do celów projektowych - łącznie kilkaset hektarów
 • Opracowanie mapy numerycznej na potrzeby przebudowy napowietrznej linii wysokiego napięcia na trasie GPZ Boguszów - granica czeska. Długość trasy 25 km, powierzchnia 140 hektarów.
 • Sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej na obszarze 800 hektarów, poprzez nowy pomiar z wykorzystaniem technologii GPS
POMIARY RZECZNE

Pomiary rzeczne na potrzeby studium ochrony przed powodzią:

 • rzeka Nysa Kłodzka na długości 20 km (przekroje poprzeczne, profil podłużny, pomiar budowli hydrotechnicznych)
 • rzeka Biała Głuchołaska na długości 15 km (przekroje poprzeczne i profil podłużny, pomiar budowli hydrotechnicznych)
POMIARY KONTROLNE
 • Pomiar kontrolny konstrukcji stalowej hali w fabryce tektury koło Wrocławia
 • Pomiar kontrolny basenu sportowego w Wołowie i Oleśnicy - pod kątem zgodności wykonania z międzynarodowymi przepisami FINA
 • Pomiar kontrolny rzędnych zamocowania anten na masztach GSM
OBSŁUGA GEODEZYJNA
 • Obsługa budowy kabla światłowodowego między zakładami cementowymi "Górażdże" i zakładem wapienniczym w Tarnowie Opolskim ok. 10km
 • Obsługa budowy sieci teletechnicznej na terenie cukrowni "Strzelin" oraz "Świdnica"
 • Obsługa budowy mini oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Siedlcu koło Wrocławia
 • Obsługa budowy sieci gazu płynnego na stacjach paliw LOTOS oraz SHELL we Wrocławiu
 • Obsługa kompleksowej przebudowy stacji benzynowych PKN ORLEN w Siechnicach i Oławie
 • Obsługa budowy salonu meblowego "Agata" w Bielanach Wrocławskich
 • Obsługa budowy 2 hal produkcyjnych oraz infrastruktury na obiekcie LG Electronics w Biskupicach koło Wrocławia
 • Obsługa budowy sieci telefonii lokalnej w kilkunastu miejscowościach
 • Kompleksowa obsługa budowy połączenia obwodnicy śródmiejskiej z portem lotniczym we Wrocławiu
 • Kompleksowa obsługa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej we Wrocławiu wraz z ustawianiem maszyn wiertniczych do mikrotunelingu z wysoką precyzją
redesigned by: god$law 2006